Saturday, February 20, 2010

Jadual Peperiksaan Akhir

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR DIPLOMA PENDIDIKAN AMBILAN KE2

YAYASAN ISLAM KELANTAN SEMESTER PERTAMA PERTEMUAN KEDUA SESI 2009/2010

UUM KOLEJ SASTERA DAN SAINS

TEMPAT: KOTA BAHRU, KELANTAN

TARIKH

MASA

KOD

NAMA KURSUS

BIL

NAMA PENGAWAS

26 Februari 2009 (Jumaat)

9.00 – 11.30 pagi

SGDC1023

Sains Pengajaran dan Pembelajaran

210

Prof. Madya Dr. Mohd. Izam Ghazali


2.30 – 5.00 ptg.

SGDU2033

Pengurusan Bilik Darjah

210

En. Ramly Mohd. Ali

27 Februari 2009 (Sabtu)

9.00 – 11.30 pagi

SGDT3023

Teknologi Maklumat dalam Pendidikan

210

En. Hasnan Hassan


JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN AKHIR DIPLOMA PENDIDIKAN

AMBILAN PERTAMA

TARIKH

MASA

KOD

NAMA KURSUS

BIL

NAMA PENGAWAS

26 Februari 2009
(Jumaat)

9.00 – 11.30 pagi

SGDT4013

Teknologi dan Inovasi dalam Penidikan

205

En. Ghazali Hamid0 comments: