Sunday, January 3, 2010

Jadual Kuliah

Jadual Kuliah : SGDT 3023 ICT in Education

08 Jan 2010 : Jumaat 11.30-12.30/2.30-3.30
09 Jan 2010 : Sabtu 11.00-1.00

15 Jan 2010 ; Jumaat 11.30-12.30/2.30-3.30
16 Jan 2010 ; Sabtu 11.00-1.00

22 Jan 2010 : Jumaat 11.30-12.30/2.30-3.30
23 Jan 2010 : Sabtu 11.00-1.00

05 Feb 2010 : Jumaat 11.30/12.30/2.30-3.30
06 Feb 2010 : Sabtu 11.00-1.00

12 Feb 2010 : Jumaat 11.30-12.30/2.30-3.30
13 Feb 2010 : Sabtu 11.00-1.00

19 Feb 2010 : Jumaat 11.30-12.30/2.30-3.30
20 Feb 2010 : Sabtu 11.00-1.00

21 - 25 Feb 2010 Cuti Ulangkaji

26 Feb 2010 : Jumaat - Peperiksaan Akhir

0 comments: